1 kliniczne
2 zip
4 numery

Numery Telefonów

Świadczenia stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie realizuje świadczenia stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w ramach kotraktu z Lubelskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednocześnie świadczenia te realizujemy poza kontraktem dla wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informace uzyskać można w sekretariacie Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego Zespół Poradni Stomatologicznych II przy ul. Lubartowskiej 58 w Lublinie pod numerem telefonu 817473520.

Oryginał dokumentu

Informacje ogólne

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mieszczące się przy ul. Karmelickiej 7 oraz Lubartowskiej 58 jest placówką świadczącą pełny zakres usług stomatologicznych.
W ramach kontraktu z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oferujemy leczenie stomatologiczne z zakresu: Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Stomatologii Wieku Rozwojowego, Ortopedii Szczękowej, Wad Rozwojowych Twarzoczaszki, Protetyki Stomatologicznej, Zaburzeń Czynnościowych Narządów Żucia, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej, Diagnostyki Obrazowej, a także realizujemy świadczenia stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Jednocześnie świadczenia te realizujemy poza kontraktem dla wszystkich zainteresowanych.

Informacje na temat realizowanych świadczeń można uzyskać pod numerami telefonów:
1.    Sekretariat SCK UM: 81 528 79 00 (ul. Karmelicka 7) oraz 81 747 35 20 (ul. Lubartowska 58)
2.    Rejestracja (ul. Karmelicka 7) 81 528 79 79 oraz Rejestracja (ul. Lubartowska 58) 81 747 02 84

Ogłoszenie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
dotyczy przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej wraz z dokumentacją projektową przy ul. Karmelickiej 7, 20-081 Lublin.
Załączniki
Download this file (informacja.pdf)Informacja o wyborze oferty2015-07-16

Zespoły Poradni Stomatologicznych

Zespół Poradni Stomatologicznych I

ul. Karmelicka 7 - rejestracja tel. 81 528 79 79

poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00-14:00

wtorek, czwartek w godz. 8:00-18:00
 

Zespół Poradni Stomatologicznych II

ul. Lubartowska 58 - rejestracja tel. 81 747 02 84

poniedziałek-piątek w godz. 8:00-18:30

sobota w godz. 8:00-14:00

Połączenie Centrum z Przychodnią Wojewódzką

Informujemy, że z dniem 8 grudnia 2014r. nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej przy ul. Lubartowskiej 58 w Lublinie (podmiot przejmowany) ze Stomatologicznym Centrum Klinicznym UM w Lublinie (podmiot przejmujący).

Od dnia połączenia wszystkie świadczenia stomatologiczne udzielane będą przez Stomatologiczne Centrum Kliniczne UM w dotychczasowych lokalizacjach Poradni.

Ustalone terminarze przyjęć pozostają bez zmian.

Dane adresowe

cooltext116651227413685

contact us2

Przydatne adresyFree Joomla ebook | Joomla 3.0 Made Easy
 

akademiki

nfz logo

 

mz new

 

 

zarzadzenie
przetargi
archiwum

Archiwum

SCK Lublin UM sck.lublin.pl